Visszaküldés

Az elállás joga

A vevőnek jogában áll a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, írásban, vagy személyesen is.

Vevőt az alábbiakban meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet szerint.

A vevő az elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
b) a terméknek,
c) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
d) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
e) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Az elállási jog gyakorlásához szükséges, egyértelműen kifejezett szándékot tartalmazó nyilatkozat jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Az elállásra vonatkozó szándéknyilatkozatot a fogyasztó fenti határidőben köteles postai úton levél formájában, vagy elektronikus úton az alábbi címre, e-mail címre megküldeni:

shop@deac.hu

A jogszabályon alapuló elállást nem kell indokolni. Elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldési költségei a vásárlót terhelik.

A termék ellenértékét, és a szállításhoz kapcsolódó szállítási költséget a visszaszolgáltatási kötelezettség teljesítését követő 14 napon belül utalja a DEAC Service Kft. vissza.

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségek valamelyikén írásban.

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a postaköltség a Vevőt terheli!

A portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kérjük ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a Vevőt terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása.

Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt